شرکت صنايع سپيد پودر کاشان در سال 1376 با هدف اکتشاف و بهره برداري از مواد معدني و احداث کارخانه و کارگاه فرآوري مواد معدني و شيميايي تاسيس گرديد و با استفاده از پرسنل مجرب و کارآزموده شروع به فعاليت در زمينه هاي مذکور نمود. کليه محصولات اين شرکت مطابق استاندارد API و در بسته بندي هاي مختلف مطابق درخواست خريداران ارائه مي شود . اين محصولات عمدتاً در کيسه هاي کاغذي مقاوم 25 کيلوگرمي و يا جامبوبگ 5/1 تني مي باشد. خطوط توليدي کارخانه در 38 کيلومتري شمال کاشان نزديک روستاي سن سن قرار گرفته است و مشتمل بر 2 خط توليد مجزا مي باشد. کارخانه سپيد پودر کاشان در 3 شيفت کاري فعال بوده و کنترل توليد و ماشين آلات به عهده پرسنل و کارشناسان واحد توليد مي باشد