شماره تلفن

55459000 - 31 (98+)

نشانی

کاشان، خيابان شهيد بهشتي، روبروي سپاه پاسداران، آزادي 29، کد پستي 8714734877

نشانی کارخانه

کاشان، کيلومتر 38 جاده قم، بعد از روستاي سن سن

فرم تماس با ما